Historia Geomap

Firma została zarejestrowana w lipcu 2007r. w formie spółki cywilnej, a w roku 2016 została przekształcona w spółkę jawną. Od początku działalności naszą główną usługą było wykonywanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB), prace o charakterze kompleksowym.

Wykonujemy również usługi związane z obsługą inwestycji kubaturowych, kolejowych i drogowych. Świadczymy również usługi dla odbiorców indywidualnych w postaci rozgraniczeń projektowych, tyczeń, inwentaryzacji sieci i przyłączeń.

Realizujemy kontrakty dla starostw powiatowych, m.in. w Tomaszowie Lubelskim, Dębicy, Myślenicach, Tarnowie, Ropczycach, Wadowicach, Wieliczce, etc., jak również współpracujemy z firmami prywatnymi.