Realizacje

Dzięki posiadaniu wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz referencjom biznesowym na przestrzeni kilkunastu lat zrealizowaliśmy m.in. następujące działania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w powiecie dębickim, tarnowskim, myślenickim, opoczańskim, ropczycko-sędziszowskim, tomaszowskim, jasielskim, tarnobrzeskim, wadowickim, wielickim, mieleckim, chrzanowskim, Miasto Kraków.

Budowa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (BDOT500) na terenie powiatu dębickiego, chrzanowskiego, wadowickiego i cieszyńskiego.

Opracowanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, światłowodów, tras kolejowych na terenie powiatu tomaszowskiego, dębickiego, gliwickiego, krakowskiego, nowosielskiego, Miasto Tarnów.

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań budowy bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na terenie powiatu myślenickiego.

Skanowanie operatów geodezyjnych dla powiatu buskiego i pińczowskiego.

Opracowanie projektu klasyfikacji użytków gruntowych oraz prace związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów na terenie powiatu dębickiego, tarnobrzeskiego, przeworskiego, strzyżowskiego, niżańskiego i żuromińskiego.

Wyniesienie znaków granicznych pasa drogowego, wznowienie lub ustalenie wraz ze stabilizacją na zlecenie Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - droga krajowa 73 i 94