Referencje

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy danych obiektów BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT dla obrębów Kochanówka, Paszczyna i Stobierna położonych w gminie Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Wojnicz położonego w jednostce ewidencyjnej miasto Wojnicz, powiat Tarnowski, województwo małopolskie.

MGGP AERO SP. Z O.O.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obrębów ewidencyjnych Róża i Przeryty Bór gm. Czarna, pow. dębicki, woj. podkarpackie.

MGGP AERO SP. Z O.O.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obrębów ewidencyjnych Bobrowa, Bobrowa Wola, Wola Żyrakowska gm. Żyraków, pow. dębicki, woj. podkarpackie.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz baz BDOT 500 i GESUT dla obrębu Polanka położonego w jednostce ewidencyjnej Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzyszkowice położonego w jednostce ewidencyjnej Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obrębu ewidencyjnego Brzostek gmina m. Brzostek, powiat dębicki, województwo podkarpackie.

MGGP AERO SP. Z O.O.

Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zakliczyn-miasto.

Urząd Gminy Czarna

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie obrębu Czarna gmina Czarna.

MODUŁ

Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej/wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza/na zadaniach:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków - etap II,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków, Podgrodzie Latoszyn,

- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rytwiany.

Urząd Miejski w Dębicy

Wykonanie podziałów nieruchomości w ramach regulacji potoku Kawęckiego oraz podziałów pod poszerzenie ulicy Kwiatkowskiego i Alei Jana Pawła II położonych w mieście Dębica, województwo podkarpackie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leżajsku

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany nośnika mapy zasadniczej dla obrębów ewidencyjnych: Grodzisko Dolne, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka gmina Grodzisko Dolne powiat Leżajsk.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leżajsku

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Giedlarowa i Wierzawice gmina Leżajsk powiat Leżajski.

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz zmianę nośnika mapy zasadniczej dla obrębów ewidencyjnych: Babule, Piechoty, Zachwiejów i Zarównie położonych w Gminie Padew Narodowa, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Gmina Czarna

Wykonanie mapy do celów projektowych w wersji numerycznej na podstawie materiałów archiwalnych jak i pomiaru bezpośredniego w terenie na obszarze wsi Głowaczowa oraz map jednostkowych na terenie całej gminy.

F.H AQUEDUCT

Wykonanie mapy do celów projektowych w wersji numerycznej na podstawie materiałów archiwalnych jak i pomiaru bezpośredniego w terenie na obszarze wsi Zawada gmina Tarnów i Stasiówka, Stobierna gmina Dębica.

Urząd Gminy Czarna

Wykonanie mapy do celów projektowych w wersji numerycznej na podstawie materiałów archiwalnych jak i pomiaru bezpośredniego w terenie na obszarze wsi Stara Jastrząbka, Róża, Przeryty Bór, gmina Czarna.

F.H AQUEDUCT

Wykonanie mapy do celów projektowych w wersji numerycznej na podstawie materiałów archiwalnych jak i pomiaru bezpośredniego w terenie na obszarze wsi Zawada gmina Tarnów.