Zakres usług

Geodezyjne podziały nieruchomości

podziały nieruchomości

rozgraniczenia nieruchomości

mapy do celów projektowych

obsługa inwestycji drogowych

obsługa inwestycji kolejowych

modernizacje ewidencji gruntów i budynków

klasyfikacje gruntów

reprodukcja materiałów archiwalnych